Risicocommunicatie over de één na beste optie om de gezondheid te bevorderen

  Project leider: Reinskje Talhout

  Ph.D: onderzoeker: Kim Romijnders

  Supervisor: Hein de Vries, Reinskje Talhout, Liesbeth van Osch, Liesbeth Mollema

  Co-onderzoekers: /

  Financiering: Dit project wordt uitgevoerd binnen het Strategisch Programma RIVM (SPR), een programma voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Zo blijft het RIVM voorbereid op de vragen van morgen.

  Doel: Het project zal beoordelen wat de effecten zijn als de op een na beste optie wordt toegevoegd aan risicocommunicatie, door twee gevallen te bestuderen: stoppen met roken versus e-sigaret gebruiken en volledige versus gedeeltelijke vaccinatie.

  Methode:

  Fase 1:

  In de eerste fase worden de percepties van de doelgroep en gezondheidscommunicatie-experts geanalyseerd, met behulp van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Via cross-sectionele studies worden specifieke relevante groepen vergeleken (bijvoorbeeld rokers met niet-rokers; vaccineren, versus gedeeltelijke en niet vaccineren); een literatuurstudie is een integraal onderdeel van deze fase. We zullen nagaan hoe de besluitvorming plaatsvindt, welke factoren een rol spelen met betrekking tot beslissingen voor de beste en op een na beste en slechtste optie, wat het belang van de communicatiebron is en hoe informatie moet worden gegeven. De uitkomsten leveren een kader voor fase 2.

  Fase 2:

  Deze fase zal zich richten op de ontwikkeling en het testen van een keuzehulp die kan worden gebruikt als methode om informatie over de beste en de op een na beste opties te verstrekken en om geïnformeerde besluitvorming te optimaliseren. Fase 1 resultaten zullen worden vertaald in een keuzehulp die zal worden toegepast om informatie te bieden over roken versus e-sigaret gebruik en volledige versus gedeeltelijke vaccinatie. De effecten van deze twee condities zullen worden vergeleken via een gerandomiseerd internet veldonderzoek met controlegroep met een nameting na 3 maanden.

  Resultaten:

  De resultaten zullen inzicht bieden in besluitvormingsprocessen met betrekking tot risicocommunicatie waarin een op een na beste optie is inbegrepen. Daarnaast zullen zij uitwijzen of de op een na beste opties leiden tot betere besluitvorming in het publiek en daarmee indirect waarschijnlijk ook een betere volksgezondheid. Als dit het geval is, dan zal voor implementatiedoeleinden ook de meest effectieve op een na beste risico communicatiestrategie verstrekt worden. Het project zal bijdragen aan een kennisbasis en netwerk voor het RIVM op het gebied van risicocommunicatie.

  Publicaties:

  In ontwikkeling

  http://strategischprogrammarivm.nl/Risicocommunicatie

  © 2023 Maastricht University. All Rights Reserved. Designed By Leon Kolenburg

  Please publish modules in offcanvas position.